« powrót do strony głównej+ galeria zdjęć   + dodaj ogłoszenie za darmo!   + napisz do nas   + współpraca 
Wyszukiwarka:
» Cichy zabójca może zabić
09.10.2012 13:48 / odsłon: 3665 / komentarzy: 8
W nocy z poniedziałku na wtorek Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej  w Wałbrzychu odebrał zgłoszenie z którego wynikało, że mogło dojść do zatrucia tlenkiem węgla lokatorów mieszkania przy ul. Polnej 16. Na miejsce zadysponowano jeden zastęp.

Kliknij, aby powiększyć


Po przyjeździe na miejsce sytuacja potwierdziła się. W wyniku wadliwej instalacji  grzewczej - piec na paliwo stałe i przewód kominowy doszło do emisji tlenku węgla. Skutkiem tej sytuacji było podtrucie się tym niebezpiecznym gazem czwórki lokatorów w tym trójki dzieci w wieku 14,12,2 lata (dziewczynki). Wspomniane osoby zostały zabrane do szpitala przez przybyłe na miejsce Pogotowie Ratunkowe. W działaniach brał udział jeden zastęp PSP i dwa zespoły Pogotowia Ratunkowego. Działania trwały od godziny 0.02 - 0.30. Rozpoczął się sezon grzewczy, a co jest z tym związane, możliwość wystąpienia takich sytuacji. Dlatego poniżej prezentujemy kilka zasad bezpieczeństwa i informacji dotyczącej "cichego zabójcy"

 

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 

Tlenek węgla potocznie zwany czadem  jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć. 
Jak zapobiegać zatruciu?
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin. 

Pamiętaj aby: 
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego 
z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej), 
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych, 
• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego - nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie 
z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych, 
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; 
w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia, 
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację, 
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki, 
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien. 
• rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu, 
• nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
•  nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
• nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- ogólne zmęczenie,
- duszność,
- trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
- senność,
- nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i - jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą - umiera
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? 
• należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, 
• jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
• rozluźnić poszkodowanemu ubranie - rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe - tel. 999, straż pożarna - tel. 998 lub 112), 
 Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.
BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ 

Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym powszechnie 
w gospodarstwach domowych. Szczelność instalacji gazowej jest dla każdego oczywistym warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, gdyż jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Większość użytkowników gazu nie wie jednak kiedy może pojawić się zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla (potocznie zwanym czadem). 
W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzejników wody przepływowej, umiera ok. 100 osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającym hospitalizacji. 
Przeważająca większość wypadków śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 marca, 
a więc w porze chłodnej. Przyczyną są zamknięte, szczelne okna. Można łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz. 
Są to: 
1) prawidłowa instalacja, 
2) stały dopływ świeżego powietrza, 
3) swobodny odpływ spalin, 
4) właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego. 
Są one przedstawione poniżej w skrócie. 
PRAWIDŁOWA INSTALACJA 
Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Takie same wymagania co do prac instalacyjnych i regulacyjnych , dotyczą kuchenek gazowych. Kuchenka powinna znajdować się jak najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowane między oknem a kuchenką, tak, aby nad nimi następował przepływ świeżego powietrza. 

STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA 
Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego powietrza powoduje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy np. okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały dopływ świeżego powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym swobodnego odpływu spalin. W związku z tym należy pamiętać, aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kąpieli uchylone było okno w mieszkaniu lub lufcik. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi śmiertelnym zatruciem. 

SWOBODNY ODPŁYW SPALIN 
Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osłabienie ciągu lub może być przyczyną przenikania spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym, uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym do spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa - zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin. 
Podczas kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu, ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego. 

DOBRY STAN TECHNICZNY URZĄDZENIA GAZOWEGO 
Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk gazowy używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty,  nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia.
Pamiętajmy ! 
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.


Redakcja

Poleć ten tekst znajomym, wyślij im poniższy adres lub ustaw go w opisie swojego Gadu-Gadu:
http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/5328,.html

Inne teksty o podobnej tematyce:
» Powalczy o reelekcję (17.08.2018 11:09)
» Obchody 77. rocznicy mordu na Wzgórzach Wuleckic (05.07.2018 14:04)
» Strategia Rozwoju przyjęta (05.07.2018 14:01)
» Stracili oszczędności życia (03.07.2018 10:49)
» No i….Bez Komentarza! (03.07.2018 10:20)
» Poznaliśmy Bezpiecznego kierowcę (03.07.2018 09:40)

Słowa kluczowe: Wałbrzych  straż pożarna  czad  
Wasze opinie:
dodał(a): ~Zbabiony / 09.10.2012 16:25
"Cichy zabójca może zbabić"

Zbabić? Znaczy się zmienić płeć mężczyznom? :D
dodał(a): ~lmBBalzEu / 22.10.2012 11:51
Dywersyfikacja defekacja... Kolejny mit. Nie ma sensu prazodwić negocjacji kontraktf3w w stylu "a bo się obrażę i pf3jde do innego wujka" - bo na to odpowiedź jest szybka i jednoznaczna "no to sobie idź i kup od innego wujka". A pf3jść nie ma gdzie!Polska przegrywa negocjacje zupełnie z innego powodu i ten powf3d leży w Warszawie. I nie jest to brak jakiegoś rurociągu. Rurociąg można sobie połozyć w moment - zrobić łącznik do Niemiec i po problemie. Tylko po co? Skąd wziąć tego "innego wujka" ktf3ry na żądanie Ci sprzeda ot tak sobie z 10 mld m3 gazu rocznie?! To samo dotyczy gazoportu - inwestycja trochę absurdalna z ekonomicznego punktu widzenia. Bo na rynku czasem jest dużo gazu, a czasem nie ma go wcale. Co z tego, że obudujesz sobie nawet całe wybrzeże terminalami, skoro najwyżej kupisz z jeden statek po horendalnych kosztach?! W buty sobie wsadź taką dywersyfikację!Dobrą pozycję negocjacyjną wypracowuje się latami. Składa się na nią wiele czynnikf3w. Po pierwsze, opracowana i zatwierdzona szczegf3łowa strategia polityki wobec krajowego sektora gazowniczego - rozpisana nawet na 20 lat do przodu. Takiej strategii w Polsce nie ma. Owszem, za rządf3w PiS została opracowana strategia dla sektora nafto-gazowego, ale jedyne konkrety ktf3re zawierała to były kwestie własnościowe, zresztą nawet ten dokument już dawno został wrzucony do kosza. Po drugie, taka strategia musi być swego rodzaju Koranem dla władz - nie można jej zmieniać co chwilę, a bo teraz myśmy wygrali wybory i nam się inaczej to widzi. Tymczasem w Polsce zwroty na tym polu są średnio co dwa-trzy lata - i nikt nie wie o co chodzi dziś, a tym bardziej co się będzie działo za dwa lata. Qrva, tak się nie da pracować! Po trzecie, nie może byc tak, że zarządy PGNiG zmieniają się jak w kalejdoskopie. Nie wiem, może to dla zmyłki przeciwnika, ale kończy się to tym, że nikt nie wie ani z kim rozmawiać ani o czym, ani jak. Po czwarte, nie prazodwi się negocjacji przez media - dyplomacja to dośc delikatny proces, lubi ciszę. Tymczasem w Polsce najpierw jakiś kretyn wyskakuje przed szereg, robi rozpierduchę, a potem cała reszta ma po nim sprzątać. Po piąte - strona polska musi sobą reprezentować jakis jednolity front, jednolite stanowisko, musza być jasno określone zasady i cele. Obecnie znowuż - nie wiadomo ani z kim rozmawiac ani o czym, bo za chwilę wszystko może się odwrf3cić.Szf3sty element jest już natury ścisle technicznej. Nazywa się to "magazyny gazu". Najpierw trzeba wybudowac właśnie magazyny - jeśli masz zapełnione magazyny na poziomie np. 1/3 rocznego zapotrzebowania (standard w krajach zachodnich)to masz w dupie jakikolwiek kryzys "ukraiński" czy doraźne podwyżki cen gazu. Wypełniasz te magazyny tańszym gazem i w razie chwilowych problemf3w jesteś w stanie spokojnie przeczekać trudne tygodnie.Z dzisiejszym podejściem do zapewnienia sobie ciągłości dostaw Polska tylko straci kasę. Jeszcze raz powtarzam - krf3tkoterminowe kontrakty na dostawy są bardzo a to bardzo niepewne, mało tego są one zazwwyczaj znacznie droższe od kontraktf3w długoterminowych. Klasycznym i najlepszym rozwiązaniem jest właśnie budowa magazynf3w - to jest gwarancja bezpieczeństwa dostaw.Jeszcze w kwestii strategii. Nadal nie jest znana strategia władz wobec sektora energetycznego. Czy dalej będziemy bazowac na węglu, czy będzie wzrastać udział elektrowni gazowych? Jeśli będzie wzrastać - to w jakiej skali, jak to będzie wyglądac czasowo? Nic z tego nie wiadomo. Powstaje wrażenie, że rząd/y (bo poprzednie tak samo) albo zwyczajnie nie ma pomysłu, albo ktoś (jakaś "bardzo ścisła grupa trzymająca władzę") taki pomysł ma, go realizuje, ale nikt o tym nie ma pojęcia.
dodał(a): ~laxmJdstJiS / 22.10.2012 19:54
6CIUG7 ybvzrddgufju
dodał(a): ~laxmJdstJiS / 22.10.2012 19:54
6CIUG7 ybvzrddgufju
dodał(a): ~laxmJdstJiS / 22.10.2012 19:54
6CIUG7 ybvzrddgufju
dodał(a): ~CVmdGrtpkJ / 23.10.2012 23:48
FJfdyq , [url=http://ftrabpoibpeg.com/]ftrabpoibpeg[/url], [link=http://zvbqgvrayuvq.com/]zvbqgvrayuvq[/link] , http://jkmguizydsvp.com/
dodał(a): ~VFWVUIKCaTKvkWoEwdr / 24.10.2012 04:26
MqWNEE qhmicimqqyxl
dodał(a): ~TRMEzdCOp / 24.10.2012 08:30
bUGcCI , [url=http://lsjyaovulkxe.com/]lsjyaovulkxe[/url], [link=http://glzqedmwpdoi.com/]glzqedmwpdoi[/link] , http://bkasxjsqwcvf.com/
Dodaj opinię:
captcha

Kod z obrazka:
*Pole wymagane
Nick:
*Pole wymagane
Treść:Redakcja WiadomosciWalbrzyskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy publikowanych przez użytkowników. Komentarze sprzeczne z prawem prosimy zgłaszać pod adres e-mail: redakcja@wiadomosciwalbrzyskie.pl
» Aktualności   
Duży pożar w Walimiu
Niebezpieczny wiadukt - zdjęcia i video
Ludzie o złotych sercach
Dzień ziemi
Sukces szczawieńskiej szkoły
Spełnij swoje marzenia
Koncert Eleni w Centrum Witold
» Sport   
Wspierają młodych piłkarzy
Czas na mistrzostwo
Wałbrzyszanin z brązem
Smutny powrót z Kołobrzegu
Górnicy odczarowali Ratuszową
Kamyki 2016
Górnicy z Pucharem Polski

» Kultura   
Powiat wałbrzyski - stolicą kultury
Pamiętaj o mnie
Koncert kameralny
Tylko w Wałbrzychu
Feminizm w sztuce
„Światła miast"
„Królik, Słoń i Tereska..."

» Gospodarka   
III etap budowy obwodnicy
Święto motoryzacji
Fundusze na dostosowanie kształcenia
Inwestycja w naukę zawodu
Pomost naukowo-technologiczny
Zachęcają do współpracy
Porozumienie nauki z biznesem

» Region   
Trojaczki w Świdnicy
Rajd na Ślężę
Piszą egzaminy
Finał Odysei Umysłu
To tu - to tam
Dożynki w Krzyżowej
Świdnica ma coś więcej


wiadomosciwalbrzyskie.pl / Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009
Kopiowanie bez zgody redakcji zabronione.